Piteša, Tomislav: Strukturno i kvantno-kemijsko istraživanje bis(3-piridil)diiminâ kao akceptorâ halogenske veze

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja