Hrabrić, Eva: Proučavanje uloge vezivnih proteina i pivotiranja mikrotubula u formiranju paralelnih svežnjeva mikrotubula koristeći numeričke simulacije

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja