Rožić, Sara: Efikasna rekombinacija između divergentnih sekvenci: uloga λ Red proteina

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja