Barišić, Antun: Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa sa sekundarnim i tercijarnim amidnim derivatima kaliks[4]arena u nekoliko organskih otapala

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja