Gregorović, Ingrid: Utjecaj acetilacetonatnih supstituenata na koordinaciju i supramolekulsko povezivanje amidnih koordinacijskih spojeva bakra(II)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja