Kordić, Lorena: Sinteza novih heterocikličih beta-D-galaktokonjugata kao potencijalnih inhibitora butirilkolinesteraza. Homogena kataliza i nastava kemije.

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja