Ilić, Krunoslav: Računalne simulacije kompleksa derivata ibuprofena i naproksena s acil-CoA tioesterazom I (TesA) iz bakterije Pseudomonas aeruginosa

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja