Umolac, Danica: Povezanost koncentracije trombocitnog serotonina i polimorfizma gena za monoaminooksidazu tipa A sa simptomima agitacije u psihijatrijskih bolesnika

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja