Biba, Renata: Utjecaj nanočestica srebra na pojavu oksidacijskog stresa i ekspresiju proteina u klijancima duhana (Nicotiana tabacum)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja