Petrović, Saša: Istraživanje supstratne specifičnosti acil-CoA tioesteraze I iz bakterije Pseudomonas aeruginosa korištenjem simulacije molekularne dinamike

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja