master's thesis
Vizualizacija i istraživanje pomoću računala u nastavi matematike

Ida Balković (2014)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics