diplomski rad
Utjecaj osedravanja na makroalge i epifitsku faunu u Prošćanskom jezeru

Sanja Sviben (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek