diplomski rad
Antibakterijsko djelovanje nanočestica metalnih oksida na klinoptilolitu

Tea Škrtić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek