diplomski rad
Genotoksični i citotoksični učinci cisplatine u kombinaciji s anastetikom halotanom na Ehrlichov ascitesni tumor u miša

Maja Šutić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet