diplomski rad
Uloga polimorfizma gena DRD4 i aktivnosti enzima MAO u razvoju ovisnosti o nikotinu

Mirjana Babić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek