diplomski rad
Antimikrobni učinci ekstrakata vrsta Satureja montana L., S. subspicata Vis., Eryngium alpinum L. i E. amethystinum L. u uvjetima in vitro

Marija Hršak (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek