završni rad
Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima

Tamara Rinkovec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek