diplomski rad
Procjena genotoksičnog učinka pesticida imazalila primjenom alkalnog komet-testa i mikronukleus-testa u miša

Leana Šibić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek