diplomski rad
Utjecaj sklopa krošnji na prizemni sloj bukovih šuma

Igor Dolenjak (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek