diplomski rad
Učinak indol-3-maslačne kiseline na oksidacijski stres u u vinovoj lozi (Vitis vinifera L.) zaraženoj fitoplazmama

Andrijana Kozina (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek