diplomski rad
Bioakumulacija i utjecaj srebrnih nanočestica na unutarstaničnu raspodjelu metala i metalotioneine u gujavice Eisenia fetida (Savigny, 1826)

Filip Horvat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek