diplomski rad
Dinamika zajednice planktonskoh rakova akumulacije Butoniga

Mirna Klaić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek