diplomski rad
Pokusi i simulacije u interaktivnoj nastavi moderne fizike

Martina Babić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek