diplomski rad
Procjena izloženosti dagnje (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) onečišćenju mora upotrebom biomarkera oksidativnog stresa

Iva Sabolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek