diplomski rad
Metilacija citozina u genima MGMT i RASSF1A u pacijenata s karcinomom testisa

Marina Srbić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek