disertacija
Očuvanje zaštićenih područja prirode u razvoju turizma zadarske županije

Vesna Krpina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek