Rad nije dostupan
disertacija
Uloga moždanoga neurotrofnoga čimbenika u razvoju koronarne bolesti srca u pretilih osoba

Aleksandra Šustar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek