disertacija
Utjecaj propofola i N-acetilcisteina na razinu oksidacijskog stresa na psu kao modelu

Robert Baronica (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek