disertacija
Uloga gena KIR u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica

Marija Burek Kamenarić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek