disertacija
Uloga izoformi ciklooksigenaza u tumorigenezi sporadičnoga karcinoma debeloga crijeva

Tina Catela Ivković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek