disertacija
Hidrazino - derivati aminokiselina u sintezi peptidomimetika

Josipa Suć (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek