diplomski rad
Utjecaj prostornog ograničenja fonona na fotoluminescenciju nanostrukturiranog silicija

Vlatko Gašparić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek