disertacija
Raspodjela bisfenola A u sedimentu i suspendiranoj tvari Jadranskog mora

Ivana Anđelić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek