disertacija
Transportna i magnetska svojstva PANI-HCl organskog vodiča

Mario Novak (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek