diplomski rad
Povezanost poremećaja spavanja s polimorfizmom gena za serotoninski prijenosnik i koncentracijom trombocitnog serotonina u ispitanika s posttraumatskim stresnim poremećajem

Eva Vigato (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek