disertacija
Miocenski tufovi Sjevernohrvatskog bazena

Frane Marković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek