završni rad
Geomorfološki tragovi pleistocenske glacijacije u Dinaridima

Ema Vlašić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek