Rad dostupan nakon 2019-09-29
diplomski rad
Utjecaj pesticida imazalila na preživljenje i populacijsku dinamiku vrste Euglena viridis

Ivana Šašek (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek