diplomski rad
Porijeklo i granulometrija valutica u morenskim naslagama šljunčare u Raduču

Valentina Šunjerga (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek