diplomski rad
Funkcionalni supramolekulski sustavi adamantanskih gvanidina i amfifilnog derivata ß-ciklodekstrina

Matea Tokić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek