Rad dostupan nakon 2019-10-28
disertacija
Utjecaj urbano-ruralnoga gradijenta grada Varaždina na floru i zastupljenost invazivnih biljaka

Valentina Borak Martan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet