završni rad
Genetski modificirane bakterije sigurne za okoliš

Anja Barić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek