disertacija
Ferocenski biokonjugati s aminokiselinama i ugljikohidratima

Monika Kovačević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek