diplomski rad
Makrozoobentos litala izvorišnog dijela rijeke Rude

Nives Herceg (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek