diplomski rad
Trombocitni serotonin u djece s poremećajem pažnje i hiperaktivnošću

Ines Petek (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek