diplomski rad
Koncentracija ukupnih koliforma u površinskim vodama na području grada Zagreba

Ivana Vešligaj (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek