diplomski rad
Učinci magnetskog polja na jednoelektronski spektar dvodimenzionalnog elektronskog plina

Kristina Tomić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek