Rad dostupan nakon 2020-02-23
diplomski rad
Utjecaj nekovalentnih interakcija na strukturu i svojstva koordinacijskih polimera kadmija(II) s halogeniranim piridinima i pirimidinima

Nina Popov (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek