diplomski rad
Obilježja i usporedba močvarnih staništa u Iranu i Hrvatskoj

Lajla Prohić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek