Rad dostupan nakon 2020-08-29
diplomski rad
Morfološke značajke potočnog raka (Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803))

Vjera Pavić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek